Χορηγίες – Δωρεές για τα αδέσποτα

Χορηγίες – Δωρεές για τα αδέσποτα

Το πρώτο στην Ελλάδα Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων λειτουργεί από την 15-01-2003, στο Σχιστό Περάματος.

Το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ λειτουργεί με ευθύνη του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π που είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για την ολοκληρωμένη και ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, γίνεται η προγραμματισμένη από τον κτηνίατρο στείρωση τους στο χειρουργείο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ, η περίθαλψη τους και στην συνέχεια, υιοθεσία ή επανένταξη στους χώρους περισυλλογής τους.

Οι χορηγίες κι οι δωρεές θα συμβάλουν στην συντήρηση και στην λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων, στην απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού και χώρου παραμονής ζώων, για περίθαλψη, στειρώσεις, εμβολιασμούς και θεραπείες άρρωστων ή τραυματισμένων αδέσποτων.

Η οικονομική υποστήριξη όσο μικρή και αν είναι αποτελεί πολύτιμη βοήθεια στα αδέσποτα ζώα.

Scroll to top