Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΙΚΕΠΑΖ

Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΙΚΕΠΑΖ

 1. Νομική μορφή

Το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), είναι μια υπηρεσία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και ως εκ τούτου δεν έχει αυτοτελή νομική υπόσταση.

 1. Είδος υπηρεσίας

To ΔΙΚΕΠΑΖ λειτουργεί κυρίως ως νοσοκομείο αδέσποτων ζώων βάσει των Ν. 3170/2003 και Ν. 4039/2012.

 1. Σκοπός
 • Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής και με ευαισθησία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
 • Προστασία δημόσιας υγείας των πολιτών
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών
 • Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, της συνεχούς φροντίδας και της ευζωίας τους
 1. Λειτουργία
 • Περισυλλογή με κατάλληλα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, παρουσία εκπροσώπων των δήμων και των τοπικών ζωοφιλικών σωματείων όπου είναι δυνατόν
 • Κτηνιατρικός έλεγχος και διαχωρισμός των ζώων σε κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι εφικτή η άμεση παροχή κατάλληλης αγωγής στο κέντρο
 • Την στείρωση των ζώων
 • Για τα επιθετικά και βαριά τραυματισμένα, καθώς και αυτά που φέρουν ζωοανθρωπονόσους, ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης, αποφασίζει για τις απαραίτητες ενέργειες η κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή
 • Σήμανση των ζώων και καταχώρησή τους σε μητρώο.
 • Αν δεν υπάρξει υιοθεσία τα υγιή ζώα επαναφέρονται στους οικίους δήμους, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών ζωοφιλικών σωματείων όπου είναι δυνατόν.
 • Οι ενδιαφερόμενοι για υιοθεσία μπορούν να επισκέπτονται τους προσβάσιμους για το κοινό χώρους πάντα παρουσία εργαζωμένων του ΔΙΚΕΠΑΖ και τις ημέρες και ώρες που ορίζει η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ
 • Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους επισκέπτες στους χώρους του κτηνιατρείου και των ενδιαιτημάτων των ζώων 
 • Η διαχείρηση με αποτέφρωση, γίνεται η διαχείρηση των ζώων στο τέλος της ζωής τους. 
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Φύλαξη χώρων του ΔΙΚΕΠΑΖ
 • Λειτουργία βιολογικής μονάδας καθαρισμού
 • Το ΔΙΚΕΠΑΖ λειτουργεί σε 24ωρη βάση
 • Για την διαχείρηση των λυμμάτων, λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού.
 • Αν συμβεί ατύχημα, σε αδέσποτο ζώο, σε ώρα μη λειτουργίας του ΔΙΚΕΠΑΖ, τα έξοδα νοσηλείας του σε ιδιωτικό φορέα αντιμετωπίζονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ.

4.1 Περισυλλογές

Οι περισυλλογές γίνονται μετά την αποστολή email από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου-Μέλους.

4.1.1.    Πριν ξεκινήσει η περισυλλογή:

Ο συντονιστής του ΔΙΚΕΠΑΖ διαμορφώνει το ημερήσιο πρόγραμμα, (περισυλλογές και επιστροφές ζώων) και εκδίδει δελτίο κίνησης υπηρεσιακού οχήματος-διαταγή πορείας.

4.1.2      Όταν εισέλθει αδέσποτο στο Κέντρο:

 • Το ΔΙΚΕΠΑΖ αποδελτιώνει την κίνηση του ασθενοφόρου και ενημερώνει το αρχείο με σήμανση «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων».
 • Κάθε αδέσποτο ζώο λαμβάνει «Μοναδικό Κωδικό», που είναι σε α/α για κάθε Δήμο.
 • Το αδέσποτο ζώο φωτογραφίζεται
 • Πραγματοποιείται έλεγχος για microchip
 • Πραγματοποιείται κλινική εξέταση

4.1.3      Κινήσεις στον Η/Υ

 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Σκυλιά που παραμένουν στο ΔΙΚΕΠΑΖ»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Φωτογραφιών Σκύλων»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Καταγραφές Σκύλων» που περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά ανά Δήμο.
 • Δημιουργείται μοναδική «Καρτέλα Σκύλου», που περιλαμβάνει τόπο περισυλλογής, φωτογραφία του αδέσποτου ζώου και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από την επιχειρησιακή δράση του Συνεργείου.
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Κίνηση Φαρμάκων»
 • Ενημερώνεται η μοναδική καρτέλα του αδέσποτου ζώου στο διαδίκτυο

4.1.4      Αφού ολοκληρωθεί η περισυλλογή

 • Ημερήσια αναφορά του προσωπικού στελέχωσης του ασθενοφόρου για την ολοκλήρωση του προγράμματος

4.2 Παραμονή στο Κέντρο

 • Εργαστηριακές εξετάσεις
 • Θεραπεία
 • Εμβολιασμός
 • Στείρωση
 • Συνεργασία με Κτηνιατρική Δ/νση Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και αποστολή αιματολογικών δειγμάτων στα πλαίσια της έρευνας για ΚΑΛΑ ΑΖΑΡ.
 • Ενημέρωση βιβλίου εμβολιασμών
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων microchip
 • Ενημέρωση βιβλίου λοιμωδών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης
 • Ενημέρωση βιβλίου φαρμάκων

4.3 Επανατοποθέτηση

4.3.1 Πριν ξεκινήσει η επανατοποθέτηση:

 • Το Κτηνιατρείο παραδίδει 2 αντίγραφα της Καρτέλας του Σκύλου. 1 στο ΔΙΚΕΠΑΖ και 1 στο ασθενοφόρο.
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων»: ταυτοποιείται ο «Μοναδικός Κωδικός» του αδέσποτου ζώου, που προορίζεται για επιστροφή στον τόπο περισυλλογής και ενημερώνονται τα στοιχεία που έχει η «Καρτέλα Σκύλου», που παρέδωσε το Κτηνιατρείο (στείρωση, εμβολιασμός, ημερομηνία επιστροφής και τη λέξη Επιστροφή).

4.3.2      Όταν εξέλθει αδέσποτο από το Κέντρο:

 • Τοποθέτηση microchip του εμβολιασμένου και κλινικά υγιούς αδέσποτου ζώου

4.3.3. Κινήσεις στον Η/Υ

 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων» (Ενημερώνεται με τους Κωδικούς Σκύλων και εκτυπώνονται 2 αντίγραφα, το 1 για το ΔΙΚΕΠΑΖ και το άλλο για το Κτηνιατρείο).
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Σκυλιά που παραμένουν στο ΔΙΚΕΠΑΖ» (διαγράφεται το αδέσποτο ζώο που επιστρέφεται).
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Καταγραφές Σκύλων» που περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά ανά Δήμο.

4.3.4 Αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή

 • Ημερήσια αναφορά του προσωπικού στελέχωσης του ασθενοφόρου για την ολοκλήρωση του προγράμματος

4.4 Υιοθεσία

 • Δημόσια ενημέρωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υιοθεσίας
 • Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου αναδόχου για υιοθεσία αδέσποτου ζώου.
 • Τοποθέτηση microchip.
 • Παράδοση. εμβολιασμένου και στειρωμένου αδέσποτου ζώου στο νέο ανάδοχο.
 • Ενημέρωση αρχείου νέων αναδόχων αδέσποτων ζώων.

4.5 Αποτεφρωτήρας

 • Ενημερώνεται το αρχείο καταγραφής λειτουργίας αποτεφρωτήρα.
 • Ενημερώνεται το αρχείο μετρήσεων θερμοκρασίας του αποτεφρωτήρα.
 • Ενημερώνεται το βιβλίο βαθμονόμησης του αποτεφρωτήρα.
 • Ενημερώνεται το βιβλίο αποτεφρώσεων ζώων.
 • Συντάσσεται βεβαίωση αποτέφρωσης.
 • Σε περίπτωση αποτέφρωσης αδέσποτου ζώου:
 1. Προγραμματισμός ημερομηνίας αποτέφρωσης
 2. Αποθήκευση του ζώου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
 3. Αποτέφρωση
 4. Ενημέρωση του βιβλίου αποτεφρώσεων ζώων
 • Σε περίπτωση αποτέφρωσης δεσποζόμενων ζώων:
 1. Συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για ημερομηνία κοίμησης του ζώου από ιδιώτη κτηνίατρο
 2. Συνεννόηση για παραλαβή του ζώου με χρήση υπηρεσιακού οχήματος ή με ιδία μέσα του ιδιοκτήτη
 3. Προγραμματισμός ημερομηνίας αποτέφρωσης, ώστε αν θέλει ο ιδιοκτήτης να παραβρεθεί στην αποτέφρωση
 4. Αποθήκευση του ζώου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (κατάψυξη)
 5. Αποτέφρωση
 6. Δυνατότητα παράδοσης της τέφρας στον ιδιοκτήτη
 7. Παράδοση βεβαίωση αποτέφρωσης
 8. Παράδοση διπλότυπης απόδειξης είσπραξης για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον ιδιοκτήτη
 9. Ενημέρωση του βιβλίου αποτεφρώσεων ζώων

4.6 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

Ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης των λυμάτων των ζώων και του προσωπικού με την λειτουργία μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Η συντήρηση της μονάδας απαιτεί τις ακόλουθες εργασίες:

 • Καθαρισμός δικτύου παροχής λυμάτων και ενδιάμεσων φρεατίων
 • Καθαρισμός δεξαμενής αερισμού, απομάκρυνση λάσπης
 • Καθαρισμός δεξαμενής καθίζησης – διάθεσης
 • Επισκευή δικτύου παροχής λυμάτων
 • Συντήρηση διαχυτών στην δεξαμενή αερισμού
 • Συντήρηση δικτύου διαχυτών στην δεξαμενή αερισμού
 • Καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων
 • Συντήρηση συσκευής αφυδάτωσης της λάσπης

4.7  Διαχείριση παρασίτων

4.7.1 MYOKTONIA – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ      

ΣΚΟΠΟΣ

           Κύριος σκοπός του έργου της Μυοκτονίας – απεντόμωσης είναι η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού και των ζώων.

4.7.3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Η απολύμανση αφορά στη διαδικασία εξόντωσης όλων των μικροοργανισμών (ιοί, μύκητες, βακτήρια) με χημικά μέσα. Σκοπός της απολύμανσης ενός χώρου είναι η μείωση του μικροβιακού του φορτίου ώστε να αποφευχθούν κρούσματα λοιμώξεων και μολύνσεων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς.

Scroll to top