Αποτεφρωτήρας

Αποτέφρωση αδέσποτων ζώων

Τα νεκρά αδέσποτα ζώα, από περιοχές ευθύνης των δήμων-μελών μεταφέρονται στο ΔΙΚΕΠΑΖ σε κατάλληλες συσκευασίες με ευθύνη των οικίων δήμων. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, η μεταφορά των νεκρών αδέσποτων ζώων μπορεί να γίνει και από το ειδικό όχημα-ψυγείο με βαθιά κατάψυξη που διαθέτει το ΔΙΚΕΠΑΖ.

Αποτέφρωση δεσποζόμενων ζώων

Εάν υπάρχει επιχειρησιακή δυνατότητα, το ΔΙΚΕΠΑΖ αναλαμβάνει, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, την αποτέφρωση νεκρών δεσποζόμενων ζώων. Οι ιδιοκτήτες των ζώων αυτών, καταβάλουν στον ΠΕΣΥΔΑΠ ανταποδοτικό τέλος όπως ορίζεται κάθε φορά από την εκτελεστική επιτροπή. Τα τέλη που εισπράττονται από την αποτέφρωση δεσποζόμενων ζώων, χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση των εξόδων αδέσποτων ζώων.

Scroll to top